Zarządzanie Najmem
 Strona Główna    Zakres usług    Zarządzanie Najmem

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Ile tak naprawdę jest warty Twój czas ?
W czasie, gdy Ty zajmujesz się swoimi sprawami my dbamy o Twoją nieruchomość, biorąc na siebie wszystkie codzienne obowiązki związane z wynajmem nieruchomości.

Zapewniajmy pełny zakres usług dla prywatnych właścicieli mieszkań:

» profesjonalne przygotowanie mieszkania do wynajmu – doradztwo, w jaki sposób zwiększyć wartość i atrakcyjność mieszkania.
» przygotowanie i promocja kompletnej oferty najmu, profesjonalna sesja zdjęciowa, prezentacja nieruchomości potencjalnym klientom.
» przeprowadzenie negocjacji z klientami, przygotowanie projektu umowy najmu, protokołu zdawczo-odbiorczego, dopełnienie formalności.
» dokonywanie opłat związanych z najmem (media, podatki itp.),
» wsparcie serwisowe (drobne naprawy, gruntowne remonty)
» inspekcje kontrolne stanu technicznego i bieżąca eksploatacje nieruchomości (2 razy do roku)
» rozliczenie końcowe z najemcą po zakończeniu umowy najmu

Naszym celem jest ułatwienie relacji właściciel-najemca, a także dbałość o stan powierzonej nam nieruchomości, co zwiększa szansę na długoterminowe umowy najmu.